A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Koolitusele.ee | Fondid ja omatulu

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Vt täpsemaid tingimusi

 

Koolitusele lisaks on mõistlik fondide hingeelu tundmaõppimiseks hankida põhjalik projektikirjutamise materjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele?

Ostusoov märkige fondide koolituse registreerimisvormile.

 

Lisainfo:
koolitus@projektid.ee

626 3236,
Markus A. Kõiv

Korraldaja:


Projektiekspert OÜ on aastast 2002 toimiv Eesti kapitalil põhinev firma, kelle põhiteenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt. Klientideks on avalik, äri- ja mittetulundussektor. Aitame Teil rahastust taotleda fondidest. Selleks testime ja konsulteerime Teie projektiideed (tasuta) ning koostame projektidokumentatsiooni (taotlus, eelarve jne). Projektiekspert OÜ

Koolituskeskus Projektiekspert koolitusluba nr 6440HTM õppekavale "Projekti kirjutamine, rahastamine ja juhtimine avalikus, mittetulundus- ja ärisektoris" kehtib 31. oktoobrini 2016.a.

Tähtsamad fondid ja omatulu teenimine vabaühendustes

25. oktoober 2012 Tallinn, Hotell Dzingel

Intensiivkoolituse käigus vaadatakse läbi kõik tähtsamad fondid, millest Te võite raha taotleda,  tutvustatakse olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis Teie projekti läbimineku tõenäosust suurendavad ning millega teenida omatulu vabaühendusele.

Koolitus tugineb koolitajate ja Projektieksperdi kogemustele, teadmistele ning pikale koostööle taotlejate ning rahastajatega.

I Ülevaade rahastusvõimalustest: Koolituse käigus tutvustatakse rahastusvõimalusi ja nende nõudeid konkreetsete näidete põhjal, õpetades lisaks väikseid nippe, mida rahastajad oma programmi määrustes/tutvustuses/nõuetes ei esita, kuid millest võib sõltuda taotluste õnnestumine.

Jaotusmaterjalid sisaldavad üle 40 mittetulundus- ja avalikule sektorile suunatud konkursi lühikirjelduse. Pärast rahastusvõimalustega tutvumist saavad osalejaid uusi teadmisi kasutada ja kinnistada praktilise ülesandega.

II Projekti koostamine: Koolituse teine pool keskendub projektitaotluste koostamisel ettetulevatele ohtudele ja vigadele ning eelarve nippidele.

Mis siis kui projektidest, annetustest ja toetustest ei piisa, et saavutada oma ühiskondlikke eesmärke? Tutvustame veel ühte võimalust: teenuste ja toodete müügi kaudu omatulu teenimine läbi sotsiaalse ettevõtluse.

III Sotsiaalne ettevõtlus: Koolitusel antakse läbi praktiliste näidete ja harjutuste ka ülevaate sotsiaalsest ettevõtlusest, sh millised võimalused ja väljakutsed kaasnevad omatulu teenimise ja ühiskondliku eesmärgi ühendamisega vabaühendustes.

Sotsiaalse ettevõtluse all mõistame ühiskondliku probleemi lahendamist või sotsiaalse hüve loomist läbi ettevõtluse. Sotsiaalsed ettevõtted on organisatsioonid, mille eesmärgiks on sotsiaalse heaolu loomine läbi ärilise tegevuse. Eraldi juriidilist vormi sotsiaalsetele ettevõtetele Eestis pole, enamasti tegutsetakse mittetulundusühingu või sihtasutuse vormis.

Märksõnad: sotsiaalne ettevõtlus, omatulu, ettevõtlustulu teenimine, avalike teenuste delegeerimine, sotsiaalteenuste pakkumine.

Koolituse edukas läbimine annab Teile selge ülevaate rahastajatest, vajalikud nipid taotluste kirjutamiseks ning tõenäoliselt ka motivatsiooni, et oma võimalusi kasutada.

Rahastusallikad

Koolitusel saate teada lähemalt näiteks järgmiste konkursside kohta. Jagame ka oma kogemusi ning toome näiteid rahastatud projektidest.

 • Kultuuri toetused (Kultuurkapital, Rahvakultuuri fond, Hasartmängumaksu Nõukogu)
 • Koostööprojektid (Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused ja territoriaalse koostöö programmid)
 • Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse toetused
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetused (reisitoetus, heade ideede programm)
 • Riskigruppide toetuseks suunatud toetused (SA Dharma, Päikeselille fond, Avatud Eesti fondi Kriisiprogramm)
 • Noortele suunatud toetused (Avatud Eesti fondi Noortefond, Euroopa Noored, Swedbank Tähed Särama)
 • Korterite renoveerimine (Kredex)
 • Elukestva õppe ja tööelu toetused (Innove)
 • Archimedes
 • Regionaaltoetused (EAS, PRIA, LEADER), sh väikesaarte toetus
 • Keskkonnatoetused (KIK)


Osalege koolitusel ja saage teada, millistest allikatest on võimalik Teie projekti toetada. Julgustame Teid juba täna kirja panema.

Ajakava

10:30 Kuidas selgitada välja, kas minu idee sobib konkursile? Kuidas suhelda rahastajaga?
10:50 Rahastusvõimalused mittetulundus- ja avalikule sektorile
12:00 Lõunapaus
12:45 Rahastusvõimalused jätkuvad
13:05 Sotsiaalsete ettevõtete näited Eestist. Kaasuse lahendamine: omatulu teenimisega seotud väljakutsed
14:05 Paus (kus lektoritelt saab kohvitassi taga nõu küsida)
14:20 Mõtteharjutus: Sotsiaalne ettevõtlus minu MTÜs/kogukonnas - mida saaks ära teha? Avalikule sektorile - kuidas toetada oma kogukonnas sotsiaalset ettevõtlust?
14:35 Kes toetavad sotsiaalseid ettevõtteid Eestis? Kust saab infot? 
14:50 Ohud ja vead projektides. Näiteid tagasi nõutud projektidest.
15:30 Küsimuste analüüs ja lõpetamine

Koolitajad


Fondide tutvustus
Kai KrashevskiPõhikoolitaja Kai Krashevski igapäevane töö on projektiideede analüüsimine, finantseerijate leidmine, projektitaotluste ja äriplaanide koostamine. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli (filoloogia), õppinud vahetusüliõpilasena Sankt-Peterburgi Riiklikus Ülikoolis ning omandab Estonian Business Schoolis magistrikraadi (rahvusvaheline ärijuhtimine). Kail on 5aastane töökogemus rahvusvahelises tootmisettevõttes.


Fondide tutvustus ja projektide ohud-veadMarkus Alfred Kõiv
Markus Alfred Kõiv
– 14 aastat projektikirjutamisega tegelenud sotsiaaltöö magister, Projektiekspert OÜ juhataja ja koolitaja, kellel on muuhulgas ka mitmeaastane Tallinna Ülikooli projekti rahastamise teemalise loengusarja lugemise kogemus.Sotsiaalne ettevõtlus ja omatulu teenimine
Aune Lillemets – 5-aastase kogemuse kaudu vabaühenduste juhtimises jõudis sotsiaalse ettevõtluseni ja selle uurimiseni. Ta kirjutab magistritööd sotsiaalsete ettevõtete ärimudelitest. Oma aega jagab ta ettevõtete nõustamise, noorte seas ettevõtlikkuse õhutamise ja koolitamise vahel. Põhilisteks koolitusteemadeks on seejuures olnud: projekti kirjutamine ja juhtimine, osalusvõimalused, vastutustundlik ja sotsiaalne ettevõtlus ning aktiivõppemeetodite kasutamine.

Osalustasu

Osalustasu: 57 eurot + km 20%.

Registreerudes enne 11. oktoobrit (sh), kehtib kiiremate soodushind 50 eurot + km 20%.

Ühest asutusest on mõistlik tulla mitmekesi, siis kehtib 20% soodustus, mis lisandub ka kiiremate soodushinnale.

Tasu sisaldab ka jaotusmaterjali paberkandjal, tervislikke suupisteid ning individuaalset nõu ja  välkkonsultatsiooni Teie projektile. 

Registreerumise tühistamine:

Osalustasu tagastatakse 90%, kui teatate oma mitteosalemisest kuni 12 päeva enne koolituse toimumist. Pärast seda tagastame 50% osalustasust.

Asukoht: Dzingel Hotell, Männiku tee 89, Tallinn (tasuta parkimine).